• Kritika migracija - Hanes Hofbauer

U liberalnom diskursu zapadnoevropskih medija i politike, migracije se izjednačavaju sa pokretljivošću i smatraju izrazom napretka. Reč je o pogrešnom uverenju koje ispušta iz vida socijalno, regionalno, kulturalno i destruktivno dejstvo migracija, ne samo na zemlje iz kojih migracije kreću, nego i na zemlje koje su njihov cilj.

 

Masovne seobe su izraz globane nejednakosti čiji se uzroci nalaze u kolonijalizmu i ratovima, u krizama i uništavanju prirodne okoline. Kao posledica ljudskog delovanja, migracije izražavaju ekonomske ili geopolitičke interese.

 

Da bi ovo dokumentovao Hanes Hofbauer izlaže i istorijat migracija. Svoju analizu počinje ukazivanjem na naseljavanje belaca i crnaca u Južnu i Severnu Ameriku, a završava je istraživanjem velikog talasa useljavanja muslimana sredinom druge decenije XXI veka, kada su masovni egzodus sa „globanog juga“ i negativno dejstvo globalizacije preneti i u evropske zemlje.

 

Čini se da politički odgovor na te procese i stvorenu situaciju ima samo ideološka i politička desnica, koja umesto neophodne kritike migracija, migrante pretvara u žrtvene jarce. Levica sa svoje strane odbija da prizna suštinski desetruktivan karakter migracija.

 

Upravo je kritika suštine migracija i njenih pokretača došla kasno, konstatuje u svojoj novoj knjizi Hanes Hofbauer, već dobro poznat čitaocima u Srbiji.

Ranije studije ovog autora, analitički pronicljive, kritički utemeljene i pisane u najboljem duhu humanističke socijalne nauke, odavno privlače veliku pažnju naše javnosti. O tome svedoče Hofbauerove knjige ,,Eksperiment Kosovo”, ,,Građanski rat u Jugoslaviji”, Slika neprijatelja - Rusija, . Istorija jedne demonizacije”.

Ove knjige su proteklih godina objavljivane u okviru suptilno profilisane uređivačke politike Jagoša Đuretića, u izdavačkim preduzećima ,,Filip Višnjić” i ,,Albatosa plus”.

Napiši recenziju

Please login or register to review

Kritika migracija - Hanes Hofbauer

  • Kod proizvoda: Kritika migracija - Hanes Hofbauer
  • Dostupnost: Na lageru
  • 600.00rsd


Tagovi: Kritika migracija - Hanes Hofbauer