• Srpski jezik u brojkama - Ilija Ković

Mr Ilija Ković (1936), profesor francuskog jezika i književnosti i viši kriptolog, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1960, a magistarski rad Frekvencija i distribucija fonema u srpskohrvatskom jeziku - ekavska varijanta, odbranio je 1980. godine. 

 Kroz predstavljene radove (ukupno 10) prikazana su tri nivoa jezika – fonološki, leksički i sintaksički. Data je jasna i jednostavna definicija foneme, koja se kod nas uporno zanemaruje, a ona razgraničava glas i slovo kao najčešće zamene za fonemu. Raspodela fonema u govornom lancu prirodnog jezika daje brojne odlike koje karakterišu dotični jezik.

Leksički nivo je složeniji. U ovde datim radovima (3) izložene su neke mogućnosti izučavanja jezika sa ovog stanovišta: funkcija i priroda reči sa šest i više slogova, mogućnosti poređenja rečnika dva ili više autora, kao i leksičke i stilske analize pojedinih dela.

Deseti rad, Kvantitativni pristup srpskoj rečenici, sveobuhvatno posmatra rečenicu srpskog jezika s obzirom na broj i dužinu rečenice, kao i na njenu strukturu, kada se radi o klasama reči. Poređenja su izvedena između jezika dnevne štampe i jezika savremene srpske proze, a u okviru ove poređenja stila pojedinih pisaca. Brojni tabelarni pregledi na kraju rada mogu poslužiti za dalje i produbljenije analize.

Poslednji, jedanaesti rad, Muška imena, donekle odstupa od prethodnih radova, mada su i imena sastavni deo jezika. Muška imena su analizirana u jednom strogo definisanom vremenskom razdoblju pa su i rezultati neočekivani i veoma zanimljivi.

Sabrani radovi, svi zajedno i svaki ponaosob, predstavljju veliki doprinos istraživanju srpskog jezika. Svaka istraživačka tema poseduje jasno definisan cilj istraživanja, metodologiju i uređene rezultate obrade i kvantitative i kvalitattivne analize. 

Napiši recenziju

Please login or register to review

Srpski jezik u brojkama - Ilija Ković

  • Kod proizvoda: Srpski jezik u brojkama - Ilija Ković
  • Dostupnost: Na lageru
  • 600.00rsd


Minimalna količina proizvoda je 100