• Politička ekonomija duga i destrukcije - Vasilis K. Fuskas, Konstantin Dimulas

Knjiga Vasilisa Fuskasa i Konstantina Dimulasa pruža pregled i tumačenje grčke dužničke krize, ali i njenog podsticajnog faktora koji se nalazi u ekonomskoj i monetarnoj politici Evropske unije. Autori razlažu ekonomske činioce grčke finansijske katastrofe posmatrane u istorijskoj i savremenoj perspektivi.Taj širi vremenski i dublji strukturni kontekst krize uslovili su jedan pogled koji ekonomski pristup ojačava geopolitičkim objašnjenjem savremene grčke i evropske situacije. Po autorima, ne samo grčka nego i krizna situacije cele Evropske unije obeležena je odnosom zavisnosti prema vašingtonskom centru odakle se po modelu točka (glavčine i paoka) upravlja višestrukim bilateralnim odnosima sa mnogobrojnim podređenim učesnicima.

Od drugih članica EU Grčka se razlikuje dugoročnim kontinuitetom zavisnosti, praktično od sticanja nezavisnosti tredesetih godina 19. veka do danas. Ona je izgradila lošu tradiciju kompradorske elite – političke i privredne – koja je svesno žrtvovavala interese nacije zarad svojih uskih lukrativnih veza sa zapadnim partnerima. U talasu zaduživanja, sistemski podsticana od početka ovog veka, grčka vladajuća političko - ekonomska klasa, oličena u dvostranačkoj naizmeničnoj vladavini, bila je najkomotnja i najviše hazardna prema budućnosti nacije. U sociodarvinističkim prilikama vladajućeg neoliberalnog modela razobručeni finanijski kapital progutao je grčku privredu.

Knjiga zahvata zbivanja i situacije do sredine 2013. godine, ali će čitalac lako naći kopču tumačenja Fuskasa i Dimulasa do današnjeg dana kada se jasno vidi da veliki napori grčkih i evropskih aktera proizvode samo kretanje u istom mestu krize. Za našeg čitaoca knjiga je specifično korisna, jer pruža otrežnjujući pogled na prirodu Evropske unije i zapadnog finansijskog kapitala s one strane zavodnih teorija i vladajućih političkih narativa.
Slobodan Samardžić

 

Napiši recenziju

Please login or register to review

Politička ekonomija duga i destrukcije - Vasilis K. Fuskas, Konstantin Dimulas

  • Kod proizvoda: Politička ekonomija duga i destrukcije
  • Dostupnost: Na lageru
  • 1,000.00rsd